четвъртък, 25 октомври 2018 г.

Отвъд отредената роля

Отвъд отредената роля:

Отвъд отредената роля

През последните 11 години повече от 200 младежи са преминали през експертните обучения.
Вече повече от десетилетие младежи от ароматната Розова долина отправят поглед отвъд отредените им от традицията социални роли и допринасят за справедливо общество с равни възможности за всички. С подкрепата на  сдружение „Младежки  и граждански инициативи в Розовата долина“ момчетата и момичетата в Карлово се превръщат в новите посланици на промяна.
През последните 11 години повече от 200 младежи са преминали през експертни обучения за овластяване и насърчаване на равнопоставеността на половете. Удовлетворение от работата си екипът на сдружението намира в реакциите на младите хора и позитивните им публични позиции в социалните мрежи. Вдъхновените младежи продължават да се занимават с темата за равенството, като се включват в нови проекти на други организации или ги инициират сами, разказва изпълнителната директорка Цветина Захарлиева. „Вярваме, че сме допринесли за изграждането на бъдещи семейства, в които няма типично мъжки и женски роли, а има разбирателство и любов“.
Екипът на „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ е осъществил редица инициатива за икономическо и политическо овластяване на младите момичета, за да ги подготви да бъдат утрешните лидери. Насърчава обществото и към повече толерантност към жените и децата, които намират убежище като бежанци у нас. През 2018 г. представя историята и на една смела жена, основала училище в центъра за бежанци в Харманли.
„Вярваме, че сме допринесли за намаляване агресията и ксенофобията към различните, домашното насилие и насилието, основано на пола“, вдъхновено казва Цветина. Уверена е, че сдружението ще продължи да изпълнява мисията си и в бъдеще и ще търси новите „агенти на промяна“, които да помогнат за създаването на толерантно общество с равни шансове и равни права за всички.
Снимки: Сдружение „Младежки  и граждански инициативи в Розовата долина“
-
Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Читалище "Умение-2003" е част от кампанията "България дарява"

„България дарява“  е национална кампания за популяризиране и насърчаване на дарителството към граждански организации. Tя се осъществява в ...