сряда, 31 октомври 2018 г.

Благодарим на Cinema Politica Network

Насилието е навсякъде около нас. Но все повече стават и хората, които се изправят срещу него. 
Благодарим изключително на Cinema Politica Network https://www.facebook.com/cinemapolitica/, които ни предоставиха безвъзмездно авторските права върху филма "Скрито насилие". Този филм ще прожектираме тези дни в село Бояново и в град Ямбол в рамките на Кампанията #НовитеБудител(к)и: Предай нататък, която реализираме съвместно с Български фонд за жените (София), Клуб на жените „Родопчанка“ (Смолян), Институт за изследвания на мира (Пловдив), фондация „Джендър алтернативи“ (Пловдив), Младежка ЛГБТ организация „Действие“ (София), СНЦ „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ (Карлово), сдружение „Екомисия 21“ (Ловеч), асоциация „Голям брат, голяма сестра“ (Пловдив).

вторник, 30 октомври 2018 г.

Читалище „Умение-2003“ и още 11 организации с кампания #НовитеБудител(к)и: Предай нататък в 7 града в страната

Разнообразни инициативи напомнят колко е важна ролята на НПО за гарантиране на правата и достойния живот на всички и приканват хората към гражданска активност

Кампанията #НовитеБудител(к)и: Предай нататък се осъществява в партньорство между Читалище „Умение-2003“ и още единадесет организации между 31 октомври и 2 ноември в седем града в страната. Целта на серията от събития е да популяризира човешките права и демократичните ценности, да информира обществеността за активната работа на неправителствените организации за постигане на положителни промени в различни обществени сфери и да алармира за свиващото се пространство и новите предизвикателства пред гражданския сектор. Координатор на кампанията е Български фонд за жените с подкрепата на Civitates – инициатива за филантропия, демокрация и солидарност в Европа.
Все по-застрашаващи са опитите за заглушаване на гласовете на демократичното гражданско общество. Крайна нетърпимост срещу гражданския сектор се разгръща в интернет и медии, в политическото говорене и по улиците. Обект на атака са правата на жените, хората с увреждания и малцинствата, независимото светско образование, свободата на словото, социалната справедливост и опазването на природата. В среда на дезинформация, недоверие към институциите, омраза към различните и във време, в което демокрацията в цяла Европа е пред заплаха, именно гражданските организации са тези, които работят за събуждане и поддържане на чувството на солидарност, за преодоляване на враждебността към уязвимите групи и за равнопоставеност и достоен живот за всички хора.

Флашмоб с млади доброволци на автогара Ямбол, прожекции на филма „Скрито насилие“ в Ямбол и Бояново с дискусии за правата на хората и фокус-група с журналисти са инициативите, които Читалище „Умение-2003“ организира в рамките на кампанията.
С разнообразни инициативи в Карлово, Ловеч, Пловдив, Смолян, Хисар и София ще бъде популяризирана работата и на останалите организации-партньори в инициативата – Български фонд за жените (София), Клуб на жените „Родопчанка“ (Смолян), Институт за изследвания на мира (Пловдив), фондация „Джендър алтернативи“ (Пловдив), Младежка ЛГБТ организация „Действие“ (София), СНЦ „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ (Карлово), сдружение „Екомисия 21“ (Ловеч), асоциация „Голям брат, голяма сестра“ (Пловдив). Сред партньорите са също така фондация „БлуЛинк“ (София), която помага историите за добри граждански каузи да стигнат до повече хора, медията „Клуб Зет“, която изготвя журналистически разследвания за причините и произхода на атаката срещу демократичните европейски ценности, и фондация „Медийна демокрация“ (София), която анализира публичния образ на гражданския сектор в страната, като отправя поглед както към налагането на устойчиви визии след 1989 г., така и към актуалните медийни политики.
Заключителното събитие ще е в София на 2 ноември 2018 г. (петък), където на кръгла маса, озаглавена „Гласове под обсада“, ще бъдат представени изследвания на речта на омразата и заплахите пред свободата на словото, както и какви са последващите ходовете за отстояване и разширяване на гражданското пространство. След дискусията ще бъдат отличени “Свободните електрони” за 2018 г. – традиционната награда на БлуЛинк за постижения в използване на Интернет и информационните технологии в подкрепа на гражданското общество, демокрацията, опазването на околната среда и ценностите на обединена Европа. 

За Читалище „Умение-2003“:
Читалище “Умение-2003” - Ямбол, работи в сферата на елиминиране на насилието, дискриминацията и езика на омразата чрез безплатни интерактивни занимания и обучения. Неговата мисия е укрепване на гражданското общество и обществено признание на доброволчеството чрез развитие и утвърждаване на услуги за местната общност, различни от услугите, които предоставят държавните и общинските културни институти и училища.
За повече информация:
Дияна Бончева, umenie2003@gmail.comмоб.тел.: 0882350957,  http://umenie2003.blogspot.com/

За Български фонд за жените:
Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска фондация, която подкрепя  местни граждански организации (НПО), работещи по правата на жените и за постигане на реална равнопоставеност между половете във всички сфери на обществения живот. Фондът работи за преодоляване и елиминиране на стереотипите, дискриминацията и насилието, основани на пола, и за развитие на общество, в което всяко момиче и жена да има условия да разгърне своя потенциал и възможности в най-пълна степен. За своите 14 години съществуване Фондът е подкрепил над 200 проекта с над един милион лева.
За повече информация:
Гергана Куцева, Директор „Развитие и комуникациии“, Български фонд за женитеgergana@bgfundforwomen.org, моб. тел.: 088 727 53 01, www.bgfundforwomen.org.


събота, 27 октомври 2018 г.

Умението да променяш

Умението да променяш:

Умението да променяш

Читалището ще продължи да налага промяната – в общуването, в просвещението и в мисленето.
През 2003 г. в най-стария квартал Ямбол, сред стени, пропити от стиховете на поет, се настанява Читалище „Умение“. През годините няколко пъти сменя дома си, като отнася със себе си възрожденския дух, несломимия хъс за промяна и мисията си – да подпомага гражданското общество, да работи за общността си и да спечели обществено признание за доброволчеството.
И днес няма библиотека и просторни зали за събития, но не само тухлите изграждат едно читалище. „Вярваме, че читалищата са толкова големи, колкото са големи мечтите на техните членове“, казва Дияна Бончева. А огромната просветителска енергия на "Умение - 2003" не стои затворена между стените на тесните стаички, разлива се навън – близо до домовете на хората, които не могат да си позволят книги, спектакли и концерти.
Със собствено финансиране читалището поддържа 9 кръжока и клубни форми, които събират хора от различни възрасти, етническа и религиозна принадлежност, маргинализирани поради цвета на кожата им, липсата на доходи, образование или умения да общуват.
Всичко, което създава читалището, е за младите хора и се случва с техните идеи и помощ. Провежда семинари в училища, конкурси, информационни кампании и форуми по темите за опазването на околната среда и създава Младежка застъпническа екологична мрежа от доброволци. Помага на младежите да разпознават и да се предпазват от насилието в различните му проявления – домашното насилие, насилието, основано на пола, както и насилието в Интернет.
Екипът активно работи с млади хора, отпаднали от училище, и със застрашените от отпадане. В няколко образователни филма ще се разкаже и истинските истории на момичета, които твърде рано са станали майки и са прекъснали образованието си, за да помогне да се намали броят на детските бракове.
Дияна е горда, че „Умение - 2003“ съществува и уверено следва целите си, въпреки трудностите. В бъдеще читалището ще постави акцент върху популяризирането и утвърждаването на доброволчеството като ценност в гражданското общество, на социалното, гражданското и екологично образование, както и на социалното приобщаване и борбата с младежката безработица. И ще продължи да налага промяната – в общуването, в просвещението и в мисленето.
Снимки: Читалище "Умение - 2003"
-
Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

петък, 26 октомври 2018 г.

Малки жестове, голяма промяна

Малки жестове, голяма промяна:

Малки жестове, голяма промяна

„Голям брат, Голяма сестра – България“ работи с младите хора и за младите хора.
Вече 12 години асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ работи с младите хора и за младите хора с вярата, че у нас живеят и растат изключителни младежи, които трябват да бъдат поощрявани и насърчавани, за да се развиват и изявяват.
Основната цел на организацията е да помага на деца и младежи в неравностойно положение  чрез позитивния модел на поведение на ментори доброволци, които отдават своята подкрепа и личен пример като истински по-големи братя и сестри. Тези малки жестове обаче имат голямо влияние.
По този начин младежите получават шанс да участват съзнателно в своето собствено развитие като граждани и да взимат активно участие в цялостното развитие на обществото, уверени са от „Голям брат, голяма сестра“. „Вярваме, че по този начин печели не само индивидът, но и обществото, тъй като се провокира сенизитивността на младите хора към проблемите на заобикалящата ги среда.“
Екипът работи по редица инициативи, с които да разкаже на младите хора какви са правата и задълженията им като граждани, помага за овластяването на хората в неравностойно положение и дава гласност на джендър проблемите.
Вече повече от десетилетие организацията продължава да изпълнява мисията си и въпреки многобройните трудности по пътя е съхранила и развила популярната менторска програма. Един от най-големите успехи на програмата „Голям брат, голяма сестра“ е вдъхновяващата история на Стефан и Слави. В продължение на година и половина Стефан пътува от Разград до Пловдив, за да се види с „по-малкия си брат“ Слави, който е настанен в дом за деца, лишени от родителска грижа. Приятелството, подкрепата и личния пример водят до вдъхновяващ успех. Днес Слави е студент, работи в областта на младежките политики и има ясна представа за живота пред себе си.
Екипът обаче вижда и цени и малките победи – тихите промени в нагласите на обществото към доброволния труд; проблясващите искри на интерес у младите хора към общозначими каузи и желанието им да помагат. “С радост отбелязваме, че остарелите схващания за доброволчеството като нещо неприсъщо или ненужно на нашето общество започват да избледняват. Все повече млади хора са готови да отделят безвъзмездно от времето си в името на кауза, в която вярват”, споделят от организацията.
Благодарността за благородната мисия на организацията понякога идва тихо – с променените нагласи, друг път емоционално - с предаността, лоялността и готовността на доброволци и младежи да работят още и още в името на положителната социална промяна. И много често с едно сърдечно „благодаря“ – от доброволци, получили шанс да се изразят, от „малки братя и сестри“, получили опора от „големите“ си ментори, и от родители, осъзнали напредъка на децата си.
Хората в асоциацията обаче не се ограничават с досегашните успехи и вдъхновено си поставят утрешни цели. Надяват се да привлекат все повече хора към доброволчески инициативи; да се освободят от досегашните възрастови рамки и да привлекат участници от всички възрасти. И не правят компромис с очакванията си – повече отдаденост от страна на доброволците към каузите, в които се включват. „В замяна се надяваме да можем да им предоставяме все по-качествена подкрепа, която от своя страна да резонира в  по-стабилно, отговорно, заинтресовано и дейно гражданско общество“.
„Голямата” и „малката” „сестри” Ивана и Ина са напаснати като двойка в програма преди повече от 10 години. Въпреки че официално двойката е успешно приключила две години след създаването ѝ, момичетата продължават да поддържат близки отношения. Към момента Ивана вече е дипломиран доктор по психология, а Ина – студентка по изкуства.
Снимки: асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“
-
Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

четвъртък, 25 октомври 2018 г.

Отвъд отредената роля

Отвъд отредената роля:

Отвъд отредената роля

През последните 11 години повече от 200 младежи са преминали през експертните обучения.
Вече повече от десетилетие младежи от ароматната Розова долина отправят поглед отвъд отредените им от традицията социални роли и допринасят за справедливо общество с равни възможности за всички. С подкрепата на  сдружение „Младежки  и граждански инициативи в Розовата долина“ момчетата и момичетата в Карлово се превръщат в новите посланици на промяна.
През последните 11 години повече от 200 младежи са преминали през експертни обучения за овластяване и насърчаване на равнопоставеността на половете. Удовлетворение от работата си екипът на сдружението намира в реакциите на младите хора и позитивните им публични позиции в социалните мрежи. Вдъхновените младежи продължават да се занимават с темата за равенството, като се включват в нови проекти на други организации или ги инициират сами, разказва изпълнителната директорка Цветина Захарлиева. „Вярваме, че сме допринесли за изграждането на бъдещи семейства, в които няма типично мъжки и женски роли, а има разбирателство и любов“.
Екипът на „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ е осъществил редица инициатива за икономическо и политическо овластяване на младите момичета, за да ги подготви да бъдат утрешните лидери. Насърчава обществото и към повече толерантност към жените и децата, които намират убежище като бежанци у нас. През 2018 г. представя историята и на една смела жена, основала училище в центъра за бежанци в Харманли.
„Вярваме, че сме допринесли за намаляване агресията и ксенофобията към различните, домашното насилие и насилието, основано на пола“, вдъхновено казва Цветина. Уверена е, че сдружението ще продължи да изпълнява мисията си и в бъдеще и ще търси новите „агенти на промяна“, които да помогнат за създаването на толерантно общество с равни шансове и равни права за всички.
Снимки: Сдружение „Младежки  и граждански инициативи в Розовата долина“
-
Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

вторник, 23 октомври 2018 г.

Да, равни права за всички

Да, равни права за всички:

Да, равни права за всички

Да, равни права за всички
“Вярвам, че всички хора, независимо от техните различия, имат равни права, които трябва да бъдат защитавани, както от държавата, така и от обществото като цяло. Наша отговорност е да работим за това“, твърдо заявява Рада Еленкова. Гражданската организация, на която е посветила времето си, се бори именно за това.
Пловдивската фондация „Джендър алтернативи“ обединява силите на юристи, психолози, социални работници и филолози, за да помогне за изграждането на балансирано гражданско общество, в което всички са равностойно представени и имат равни възможности.
Всеки ден екипът на „Джендър алтернативи“ помага на общността си, като осигурява безплатни консултации от юристи и психолози за жертви на домашно и сексуално насилие.  Организацията поддържа Консултативен център – място на доверие и защита, където жертвите на насилие получават подкрепа и помощ да изградят нови професионални умения, които да ги направят независими и конкурентноспособни на пазара на труда. „Ресурсния център е безопасна зона, която помага на жените да анализират причините за бедността и насилието, да изразят своите притеснения, както и да изградят самочувствие, за да участват като равни в обществото“, допълва още Рада.
Експертите на организацията обаче дават нови знания и умения не само на уязвимите жертви, но и на професионалисти в различни сфери, за да повишат капацитета им по темите за насилието, основано на пола. Често са и директно на „фронтовата линия“ в съдебната зала в защита на жени, преживели насилие – включително и на международни стратегически дела срещу държавата.
Фондацията се развива успешно, въпреки натиска и негативните обществени нагласи по темите за социалния пол, равнопоставеността и насилието срещу жени. „Полагаме много усилия да предложим адекватна защита на жени и деца, преживели домашно, сексуално насилие и трафик на хора, и фактът, че успяваме да прекъснем цикъла на насилието, е най-голямата награда за мен и целия екип“, гордо казва Рада.
Отвъд обичайната заплаха от липса на необходимите финансови средства, организацията се сблъсква и с неразбирането на проблема „насилие срещу жени“. Но отвръща позитивно и с ясно послание. „Дадохме гласност на проблема с насилието, показахме на жертвите на насилие, че не сами и продължаваме да го правим. Очакваме и държавата да вземе адекватна позиция и да започне да защитава правата на лицата жертви на насилие.“
Снимки: Фондация "Джендър алтернативи"
-
Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

понеделник, 22 октомври 2018 г.

Мисията на Ловеч

Мисията на Ловеч:

Мисията на Ловеч

Правото на хората за живеят в чиста и благоприятна околна среда намира силна подкрепа в Ловеч.
Правото на хората за живеят в чиста и благоприятна околна среда намира силна подкрепа в Ловеч чрез членовете и съмишлениците на сдружение „Екомисия 21 век“. Гражданската организация обаче не се ограничава само до екологичните проблеми и обръща поглед към още много от важните въпроси на нашия век.
Сдружението обединява гражданите на Ловеч, които се стремят да развиват местните общности, така че те да използват разумно всичко, което им предлага околната среда. Стремежът е към нови ценностна система и модел на отношение към природата.
Но не спират до тук. Обявяват се за гражданските и социални принципи на демократичното и устойчиво развитие и подават ръка на много хора в своята общност. Оказват социална, педагогическа и психологическа подкрепа на деца и младежи и на техните родители, както и на възрастни хора в неравностойно положение или риск като жертви на насилие. В работата си увличат като доброволци и деца и младежи от уязвими групи – социално значимата им дейност, както сами я наричат. Далеч не единствената.
От „Екомисия 21 век“ вярват, че целите им трудно могат да бъдат постигнати без участието на младите хора и работят активно за подобряване на екологичното и гражданското им образование на местно ниво. Стремят се да помогнат на младежите да се включат в обществения живот и в инициативи, които ги развиват като личности.
Сърдечно са посрещнали над чуждестранни 30 доброволци от Европейската доброволческа служба и се гордеят с факта, че през последните 10 години са успели да запознаят младежите на Ловеч с различни култури и начин на живот.
С работата си за правата на децата и за утвърждаване на доброволчеството сред местните общности в Ловеч, „Екомисия 21 век“ е разпознавана като една от най-коректните организации и получава обществено признание, уверена е председателката на управителния съвет Галина Петрова. „Имаме доверието на хората, младежи и възрастни, не само в общината, но и в региона. Това за мен е най-точният индикатор за успех!“.
Организацията е успяла да промени негативните нагласи на младите хора в Ловеч, като им е дала шанс да се включат в инициативи с благородна кауза, казва Галина. Горда е, че успява да променя нагласи в подкрепа на опазването на околната среда и мотивира хората да променят поведението си към по-отговорно екологично мислене.
Споделя, че на фона на вдъхновяващите успехи, като във всяка неправителствена организация, стои болезненият въпрос за възможностите за финансиране. Липсата на финансова сигурност кара младите хора да идват и да си отиват. Със сигурност обаче отнасят със себе си полученото обучение и част от позитивния заряд на екомисията.
И въпреки трудностите Галина с позитивизъм очаква в бъдеще да увлекат гражданите и младежите на Ловеч, за да могат заедно да осигурят по-добър жизнен стандарт и опазена околна среда за всички.
Снимки: „Екомисия 21 век“
-
Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

неделя, 21 октомври 2018 г.

Тя, Академия „Екатерина Каравелова“

Тя, Академия „Екатерина Каравелова“:

Тя, Академия „Екатерина Каравелова“

"Тя в Пловдив" е най-успешният проект на Академия "Екатерина Каравелова". Снимка: Виолета Апостолова / "Екатерина Каравелова"
Година след създаването си, Академия „Екатерина Каравелова“ е вдъхновение за много млади жени у нас. Като дава глас на невидимите, но пълни с ценности и смисъл жени, академията върви по стъпките на бележитата българка, чието име носи, и оставя следи в историята на съвременното женско движение.
През есента на 2017 г. в две села в Северозападна България се провеждат обучения за млади жени и момичета. Целта на обученията е да им дадат възможност да се развият като личности и професионалистки и да им помогнат да се справят с конфликтни ситуации. Така е поставено началото на Академия „Екатерина Каравелова“ – и то много успешно начало. Едно от момичетата, посещавали академията, отказва да участва в бой, осмислило последиците от такъв конфликт, спомня си изпълнителната директорка Марина Кисьова де Хеус.
Кръстена на жена с водеща роля в изграждането на женското движение в България в началото на миналия век, академията върви по стъпките ѝ, като оставя и своите ярки следи. „В България е настъпил моментът за нова вълна женско движение, което обаче не е привнесено от вън, а е водено от ценности като любов и единство, както и това да се търси баланс“, смята Марина (вляво на снимката).
През 2018 г. организацията започва активна работа в Пловдив, където е дадена първата стипендия за изучаване на английски език по метода сугестопедия и е организирано обучение за „начинаещи активистки“. Така се ражда идеята и за най-успешния проект на академията – „Тя в Пловдив“.
Социалното събитие представя историите на активни млади жени от шарените улици на културната столица. Всеки месец две жени, които допринасят за общността си, но остават скрити от прожекторите, разказват за своите преживявания, трудности и професионални успехи, с които се гордеят.
"Жените, на които даваме възможност да разкажат за каузите и дейността си, са много различни една от друга, но има неща, които ги обединяват, и това е, че са интелигентни, имат собствен стил, образовани, упорити и целеустремени. Стремим се жените, които каним, да носят една специфична благост в себе си, защото вярваме, че именно това качество на жената да подхожда с любов към света около нея е изключително важно в света, в който живеем в момента“, споделя Марина.
Събитието бързо печели доверието на пловдивската публика и събира около себе си кръг от съмишленици. Марина вярва, че създаването на такава общност наистина помага на жените в Пловдив, като има дава място, където  могат да намерят подкрепа за развитието на своите идеи и каузи. 
“Почувствах се толкова вдъхновена и заредена не само от историите, но и от вибрацията на всички присъстващи“, споделя една от участничките. „В общество, което учи младите момичета да са съперници, е глътка свеж въздух да видиш толкова много жени, които се подкрепят и се радват на чуждия успех. Тръгнах си от събитието с чувството, че мога да покоря света!”
Марина се гордее с факта, че Академия „Екатерина Каравелова“ съществува, пълна с енергия и идеи, благодарение на годишен бюджет под 5000 лв. и доброволния труд на екипа, обединен от общи ценности – любов, свобода и мъдрост.
„Всичко, което правим в Академия „Екатерина Каравелова“, е водено от любовта“, казва Марина. Обръща внимание, че всяка жена е различна и трябва да има свободата да избере как да живее и каква да бъде. Ясно осъзнава и отговорността към обществото, която идва с това да дадеш глас на някого и платформа за неговите послания – затова е нужна и мъдрост.
През октомври „Тя“ отива на изток и популярното социално събитие ще разкаже историите на невидимите героини на Варна. А промяната, на която се надява екипът на Академия „Екатерина Каравелова“ не е заключена в ограниченията на географски граници – „по-уверени в способностите си жени, които се грижат за опазването на мира и природата ни“.
Снимки: Виолета Апостолова / Академия "Екатерина Каравелова"
-
Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

Активните жени на Родопите

Активните жени на Родопите:

Активните жени на Родопите

"Родопчанка" привлича младежите на Смолян в борбата с насилието срещу жени и момичета. Изображение: Клуб на жените "Родопчанка"
Радостина Кирилова с гордост разказва за малкия, но силен и сплотен екип, с който работи. Шест жени, обединени от общи ценности и от желанието да помогнат на всички останали между внушителните родопски върхове.
Клуб на жените „Родопчанка“ е единствената организация в област Смолян, която се ангажира с проблемите на жените и младите момичета. Защитава правата им да се развиват като личности и успешни професионалистки в различни сфери и да намерят своето достойно място в обществото. Всичко, което правят, активните родопчанки подчиняват на основните ценности за хуманност, благотворителност и диалог.
Една от целите на „Родопчанка“ е да популяризира гражданските и социалните права на жените и младежите. И именно на младите хора успява да даде вярата, че могат да допринесат за едно по-добро бъдеще, посочва Радостина,  която е председател на управителния съвет на организацията.
Вярата вижда в ентусиазма и в авторските творби на ученици от смолянската Професионална гимназия за приложни изкуства, които се включили със свои рисунки, плакати и снимки в конкурс на тема „СТОП на насилието над момичета и жени!“. След три изложби творбите със силно социално послание все още са на показ в залата на открито младежко пространство в сградата на общината, а усилията на „Родопчанка“ са възнаградени с благодарност от учителите на младежите.
Радостина Кирилова с един от отличените участници в конкурса „СТОП на насилието над момичета и жени!“
През последната година една от основните заплахи, с които се сблъсква женският клуб в Смолян, е достъпът до финансиране за работата му, независимо от опита и капацитета на организацията. „Липсата на финансиране би довело до невъзможността от наша страна да защитаваме и информираме жените и младите момичета“, тревожно предупреждава Радостина.
Горда е с това, че въпреки трудностите, женският клуб изпълнява мисията си и успява да привлича множество доброволци и съмишленици – от 2003 г. насам. Вярва, че няма да спрат и ще продължават да работят за постигане на каузите си в подкрепа на правата на жените.
Снимки: Клуб на жените "Родопчанка"
-
Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

понеделник, 15 октомври 2018 г.

Кампания „#НовитеБудител(к)и: Предай нататък“


Кампания „#НовитеБудител(к)и: Предай нататък“ се реализира от Читалище „Умение-2003“ в партньорство с Български фонд за жените и с подкрепата на Civitates – инициатива за филантропия, демокрация и солидарност в Европа. Кампанията обединява в неформална коалиция 12 неправителствени организации и медии от 7 града в България и цели да популяризира общочовешките и демократични ценности, приноса на фондациите, асоциациите и сдруженията за опазването на достойнството и правата на човека на различните групи в обществото и да обърне внимание на новите предизвикателства и свиващото се пространство за гражданското общество. В среда на фалшиви новини, недоверие към институциите, омраза към различните и във време, в което демокрацията в България и Европа е пред заплаха, именно неправителствените организации са тези, които работят за промяна към по-добро, за събуждане и поддържане на чувство на солидарност с другия, за преодоляване на омразата към уязвимите групи и за равнопоставеност на всички хора. Гражданският сектор, макар и изправен пред нови и неочаквани предизвикателства като черен пиар, реч на омраза и заплахи за саморазправа, със своята дългогодишна експертиза и дейности, е гарант за запазване на демократичните ценности в българското общество. Организациите-партньори в кампанията – Български фонд за жените (София), Клуб на жените „Родопчанка“ (Смолян), фондация „Медийна демокрация“ (София), Институт за изследвания на мира (Пловдив), фондация „Джендър алтернативи“ (Пловдив), читалище „Умение“ (Ямбол), СНЦ „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ (Карлово), фондация „БлуЛинк“ (София), сдружение „Екомисия 21“ (Ловеч), асоциация „Голям брат голяма сестра“ (Пловдив), Младежка ЛГБТ организация „Действие“ (София“ и Клуб Зет целят, чрез различни инициативи, да напомнят, че човешките права и демокрацията трябва да се отстояват ежедневно и трябва да се събудим, преди да е станало твърде късно, а доброто дело може да бъде предавано нататък от всеки от нас.


понеделник, 8 октомври 2018 г.

БФЖ издава Наръчник в помощ на учителя по темата “домашно насилие”

Български фонд за жените и  екип от експерти в сферата на образованието, правото, психологията и проблемите на половото неравенство създадоха Наръчник и практически упражнения в помощ на учители и ученици за работа по темата домашно насилие”. Наръчникът е озаглавен Превенция на домашното насилие” и е създаден по проект „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ и повишаване на капацитета на представители на образователната система за работа по темата чрез програма и наръчник за превенция и защита в учебните заведения“, финансиран от Министерството на правосъдието.
Наръчникът представлява преработен и подобрен вариант на миналогодишното издание, в който са взети предвид коментарите, предложенията и препоръките на експертите и на представителите на образователната общност след проведени срещи с над 80 учители в страната през 2017 г.
Отчитайки факта, че към момента у нас все още няма цялостна програма или интегрирано учебно съдържание, насочени към изграждане на знания, умения и отношения у учениците по темата за домашното насилие, целта на настоящия Наръчник е да повиши чувствителността на учениците към проблема „домашно насилие“. За да се осъществи тази задача, е необходимо да се повиши информираността, подобрят компетенциите и подпомогне работата по темата на представителите на образователната система в България (учители, педагози, педагогически съветници, директори, училищни психолози, образователни експерти, представители на РУО и МОН, учители и директори на детски градини) и на други заинтересовани страни (социални работници, представители на читалища, медии и НПО). Предлаганият Наръчник дава възможност на образователните специалисти и на всички други участници в образователния процес да работят по темата с ученици от всички възрастови групи и във всички степени на образованието. В изданието също така се предлагат примерни активности по определени теми, които авторският екип смята за важни за промяна на моделите на поведение на децата и младите хора, за да избягват риска от ситуации, свързани с насилие. В Наръчника се дават примери за национални и международни кампании, посветени на усилията за намаляване на насилието в семейството и домашното насилие, с които учениците могат да бъдат запознати и в които могат да се включват с различни инициативи в рамките на учебната или на календарната година. Това ще даде възможност за изграждане на общности от млади хора, които не приемат и се противопоставят на насилието и агресията във всичките им форми.
Електронна версия на Наръчника е достъпна на интернет страницата на Български фонд за жените за безплатно сваляне и ползване от всички, интересуващи се от темата “домашно насилие” и желаещи да работят за преодоляване на агресията в дома и в училище.
Проектът „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ и повишаване на капацитета на представители на образователната система за работа по темата чрез програма и наръчник за превенция и защита в учебните заведения“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. No 93-00-179/18.05.2018, сключен с Министерство на правосъдието.

Читалище "Умение-2003" е част от кампанията "България дарява"

„България дарява“  е национална кампания за популяризиране и насърчаване на дарителството към граждански организации. Tя се осъществява в ...